Yardım Masası İşletim Yazılımı Çalıştayı ve Videosu

“KOK’larla kirlenmiş sahaların yönetimine ilişkin teknik ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi” faaliyeti kapsamında, Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi (KSBS) Yardım Masası İşletim Yazılımının hazırlanması ve ihtiyaçların belirlenmesi konusunda 09.09.2020 tarihinde çevrimiçi bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri, Merkez teşkilatı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve diğer kamu kurumları ve akredite edilmiş firma yetkililerinden toplam 107 katılımcının bulunduğu çalıştayda, Çalıştay açılış konuşmasını Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Daire Başkanı Sn. Şeref Yılmaz yapmıştır.

UNDP Proje ekibi ve Bakanlık Proje ekibinin kendilerini tanıtmalarının ardından, UNDP Proje Yöneticisi Sn. Meral Mungan Arda proje ile ilgili bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunum arasında, interaktif çevirimiçi araçlar kullanılarak, katılımcı kullanıcı profili,  KSBS sistemi hakkında kullanıcıların bilgi düzeyleri ve eğitim öncesi ve sonrası ölçme çalışmaları vb. içeriğindeki anketler düzenlenmiş ve her bir katılımcının çalıştay esnasında geri bildirim vermesi sağlanmıştır.

Öğle arasının ardından, UNDP Proje Uzmanı Sn. Yahya Akdağ, Yardım Masası yazılımı ile ilgili bir sunum yapmış, ardından da KSBS sistemi ile ilgili bilgiler vermiştir. Sunumların ardından, katılımcıların gerek Yardım Masası Yazılımı gerekse KSBS ile ilgili soru ve önerileri alınmıştır. Projenin ilerleyen zamanlarında gerçekleştirilecek olan eğitim ve çalıştay faaliyetlerinde bu önerilerin dikkate alınması hedeflenmektedir.

Soru-cevap bölümünün ardından, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Toprak Kirliliği Kontrolü Şube Müdürü Sn. Gülhan Saygılı ve Kimyasallar Yönetimi Daire Başkanlığı Öncelikli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü Sn. Bursev Doğan Artukoğlu kapanış konuşmalarını yapmışlardır. Projemizin Kalıcı Organik Kirleticiler, Kirlenmiş Sahaların İyileştirilmesi, Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminin güncellenmesi gibi konularda eğitim ve çalıştay faaliyetleri devam edecektir.

Çalıştayda yapılan sunumlara aşağıdaki linkten erişilebilmektedir.