Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi Açılış Toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Öncelikli Kimyasallar Yönetimi Şubesi ve Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi yönetiminde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte yürütülecek olan Avrupa Birliği (AB) fonlu “Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi” açılış toplantısı 14 Ocak 2020 tarihinde Ankara Point Otel’de 160 kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Proje açılış toplantısında, UNDP Türkiye Programlardan Sorumlu Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner, Çevre ve Şehircilik Bak. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali Ecer ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkan Yardımcısı Tibor Sztaricskai, ardından da Çevre ve Şehircilik Bak. Çevre Yön. Genel Müd. Yrd. Sebahattin Dökmeci açılış konuşmaları yapmıştır.

Açılış konuşmalarının ardından, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Öncelikli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü Bursev Doğan Artukoğlu Bakanlığın kimyasallarla ilgili uluslararası sözleşmeler kapsamında, uluslararası ve ulusal mevzuatlar, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bir sunum yaptı. Ardından, UNDP Türkiye Kimyasallar ve Atık Sektörü Projeler Koordinatörü Mahmut Osmanbaşoğlu UNDP’nin kimyasallarla ilgili yapmış olduğu projeler ve Kirlenmiş Sahalar Projesinin detayları hakkında bilgi verdi.

Toplantının öğleden sonraki oturumunda ise, Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Toprak Kirliliği Kontrolü Şube Müdürü Gülhan Saygılı, Toprak Kirliliği Kontrolü ve Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik ve Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi hakkında sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından, katılımcıların soruları yanıtlandı ve toplantı kapanışı yapıldı.

Sunumlar

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı
Kalıcı Organik Kirleticiler
UNDP