Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi

Proje, “Kalıcı Organik Kirleticiler hakkında Yönetmelik” ve “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” uygulama kapasitesinin iyileştirilmesi yoluyla, insan sağlığının ve çevrenin kalıcı organik kirleticiler ve tehlikeli kimyasalların olumsuz yan etkilerinden korunması; çevresel koruma ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

2017 yılında programlanmış olan Avrupa Birliği IPA II fonlarından bütçelenmiş olan proje, “uluslararası kuruluşlarla doğrudan hibe” kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından uygulanmaktadır. Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı projenin nihai faydalanıcısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü projenin Sözleşme Makamıdır. Proje sözleşmesi 09.10.2020 tarihinde başlamıştır. Proje süresi 36 aydır. Projenin süresi 08.10.2022 tarihinde sona erecektir Proje kapasite geliştirilmesi ve kirlenmiş saha temizliği teknik desteği olarak iki temel bileşenden oluşmaktadır. Proje aşağıdaki üç sonucu hedeflemektedir:

  • Sonuç 1. KOK’larla kirlenmiş sahaların yönetimine ilişkin teknik ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
  • Sonuç 2. KOK’larla kirlenmiş sahaların tespit edilmesi ve sınıflandırılması
  • Sonuç 3. KOK’larla kirlenmiş sahaların iyileştirilmesiyle ilgili kurumsal deneyimin artırılması.

Projenin başlangıç toplantısı 07.11.2019 tarihinde yapılmıştır. 10.12.2019 tarihinde birinci Operasyon Koordinasyon Toplantısı, 10 Ocak 2020 tarihinde ikinci Operasyon Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Projenin başlangıç dönemi 15 Ocak 2020 tarihinde sona ermiş olup, başlangıç raporu tamamlanmıştır. Üçüncü ve dördüncü Operasyon Koordinasyon Toplantısı 21 Şubat 2020 ve 20 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Proje Yöneticisi 02.03.2020 itibarı ile görevine başlamış olup, ilk Yönlendirme Komitesi 30 Nisan 2020 tarihinde yapılmıştır. Projenin ilk altı aylık faaliyet raporu da 17 Nisan 2020 tarihinde sunulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı
Kalıcı Organik Kirleticiler
undp-logo-175×70