Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi kapsamında kirlenmiş sahaların tespiti için geliştirilmiş olan Kirlenmiş Sahalar Bilgi Siteminin (KSBS) güncellenmesi sağlanarak sahaların sınıflandırılması yapılacaktır.

KSBS yazılımının güncellenmesi ve mevcut sistemin anlatılması için 31 Mart 2021 tarihinde Covid 19 önlemleri uyarınca çevrim içi bir eğitim gerçekleştirildi. Eğitime, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez teşkilatı ve il müdürlüklerinden toplam 109 kişi katılım sağladı. Yazılımın yönetimine ilişkin teknik ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimin açılış konuşmasını Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Toprak Kirliliği Kontrolü Şube Müdürü Sn. Gülhan Saygılı yaptı.

Eğitim, Proje Teknik Danışmanı Sn. Yahya Akdağ’ın il müdürlüğü faaliyet ön bilgi ve denetim formaları ile değerlendirme raporlarının sistem üzerinden takip edilmesine ilişkin ekranları anlatması ile başladı. Öğleden sonraki oturumda, Bakanlık ve sahipsiz saha faaliyet ön bilgi formlarının denetimi, sorgulaması ve raporlaması konusunda yol gösterici adımlar paylaşılarak uygulamada yaşanan sorunların çözümüne ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Bu oturumun ardından geliştirme çalışmaları devam eden saha temizleme ve iyileştirme süreçlerine ilişkin ekranlar ve konu başlıkları üzerinden bilgilendirme yapıldı.

Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi Eğitimi, eğitimin değerlendirilmesi ve katılımcıların görüşlerinin alınmasıyla sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı
Kalıcı Organik Kirleticiler
UNDP