Kalıcı organik kirleticiler ve kirlenmiş sahaların yönetimine ilişkin kurumsal ve teknik kapasiteyi geliştirmek amacıyla düzenlenen ilk eğitim serisi sona erdi. Eğitim serisinin dördüncüsü olan Kirlenmiş Sahaların İzlenmesi Eğitimi 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez teşkilatı, il müdürlükleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından 126 kişinin katılımıyla çevrim içi platformda gerçekleştirildi.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı Gürsel Erul, toprak kirliliğinin kontrolü ve noktasal kaynaklı kirlenmiş sahalara ilişkin düzenlenen ilk eğitim serisi ile merkez teşkilatı ve il müdürlüklerinin kapasitesini geliştirme konusunda önemli bir adım atılmış olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından eğitim, Proje Teknik Danışmanı Prof. Dr. İpek İmamoğlu’nun kirlenmiş sahaların temizlenmesi, kirleticiler için temizleme hedeflerinin belirlenmesi ve izleme faaliyetleri sunumu ile başladı. Ardından, Uluslararası Teknik Danışman Prof. Dr. Ivan Holoubek, kirlenmiş sahalar izleme faaliyetlerinin tasarımı hakkında bilgi verdi.

Eğitimin ikinci gününde, Proje Teknik Danışmanı Prof. Dr. Elçin Kentel Erdoğan, bilgisayar destekli sahaya özgü risk hesaplamaları ile Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında ikinci aşama değerlendirme konusunda örnek uygulamalar paylaştı.

Eğitimin son gününde, Uluslararası Teknik Danışman Prof. Dr. Ivan Holoubek, kirlenmiş sahalara ilişkin vaka örneklerini sundu. Bu sunumla birlikte temizleme etkinliği, saha değerlendirme, uzun süreli izleme çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı.

Kirlenmiş Sahaların İzlenmesi Eğitimi, eğitimin çevrim içi araçlar ile değerlendirilmesi ve katılımcıların görüşlerinin alınmasıyla sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı
Kalıcı Organik Kirleticiler
UNDP