Minamata Sözleşmesi’nin Türkiye’de Ön Değerlendirme Proje açılışı 13 Eylül 2017’de Ankara Point Otel’de gerçektirilmiştir. Toplantıya, UNIDO Proje Yöneticisi- Rodica Ivan, UNIDO Türkiye Temsilcisi- Süleyman Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı-, Sebahattin Dökmeci’nin açılış konuşmaları ile başlandı. Açılış konuşmalarının ardından, UNIDO Proje Yöneticisi- Rodica Ivan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Öncelikli Kimyasallar Şube Müdür Vekili Bursev Doğan Artukoğlu ve UNIDO uluslararası uzman Rodrigo Romero tarafından teknik sunumlar yaoıldı. Toplantıya, ilgili Bakanlıklardan, özel sektörden, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından yetkililer katılım gösterdiler.

Projenin genel amacı, Minamata Sözleşmesi’nin imzalayan Türkiye’ye , taraf olma sürecince hazırlıklarını tamamlayabilmek, politika ve stratejik karar vermeyi sağlamak ve gelecekteki müdahaleler için alanları önceliklendirmek için yardımcı olmaktır. Projenin 2 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır.