PCB’lerin Çevreye Uyumlu Yönetimi Eğitimi – İzmir

KOK Stoklarının Bertarafı ve KOK Salımlarının Azaltıması Projesi kapsamında, PCB’lerin Çevreye Duyarlı Yönetimi Eğitim Programı 10 Temmuz-14 Temmuz 2017 tarihlerinde İzmir Beyond Otelinde ve GDZ EDAŞ Tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

4 gün sınıf içi , 1 gün saha eğitimi olarak düzenlenen eğitimde, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye’de PCB’lerin Yönetimi ve PCB Yönetmeliği anlatılırken, Uluslarası Uzman Jean Hetzel ve Ulusal Uzman Ömer Hallaç tarafından PCB Tesbiti, Tanımlama, Uygulamalar ve PCB içeren Malzemelerin Bakımı, İzolasyon Yağ Numunesi Alma, PCB’li Numunelerin Taşınması ve Depolanması, Analiz Raporu, PCB’li Trafoların Sınıflandırılması, Acil Durum Planları ve Dekontaminasyon Hedefleri ve Yöntemleri anlatılmıştır.

Saha eğitiminde ise Sahada Envanter Oluşturulması ve L2000 DX Analiz Cihazı Eğitimi alan katılımcılarımıza eğtim sonunda sertifikaları verilmiştir.

İlgili Sunumlar: