Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen, eğitim serisinin üçüncüsü olan Temizleme Hedeflerinin Belirlenmesi Eğitimi 8-9-10 Mart 2021 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez teşkilatı, il müdürlükleri ve ilgili kamu kurum ve kuruşlarından yaklaşık 169 kişinin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Kirlenmiş sahaların yönetimine ilişkin teknik ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimin açılış konuşmasını Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Toprak Kirliliği Kontrolü Şube Müdürü Sn. Gülhan Saygılı yaptı. Eğitimin ilk gününde,  Proje Teknik Danışmanı Prof. Dr. İpek İmamoğlu, Prof. Dr. Elçin Kentel Erdoğan ve Uluslararası Teknik Danışman Prof. Dr. Ivan Holoubek kirlenmiş sahaların iyileştirilmesi ile ilgili süreçler, kavramsal saha modeli, jenerik ve sahaya özgü risk değerlendirmesi ve kirlenmiş saha temizleme teknolojileri hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ikinci gününde, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında risk bazlı saha temizleme hedeflerinin belirlenmesi ve bilgisayar destekli risk hesaplama yöntemleri örnek olaylar üzerinden katılımcılara anlatıldı. Eğitimin son gününde, kalıcı organik kirleticiler ve ağır metallerle kirlenmiş çeşitli sahalarda yapılan uluslararası iyileştirme çalışmaları sunuldu.

Temizleme Hedeflerinin Belirlenmesi Eğitimi, eğitimin değerlendirilmesi ve katılımcıların görüşlerinin alınmasıyla sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı
Kalıcı Organik Kirleticiler
UNDP