TOPRAK KİRLİLİK KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİMİ

KOK’larla Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen Toprak Kirlilik Kapasitesinin Değerlendirilmesi Eğitimi 17-18-21 Aralık tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez teşkilatı, il müdürlükleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından yaklaşık 100 kişinin katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı Gürsel Erul, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde toprak kirliliğinin kontrolü ve noktasal kaynaklı kirlenmiş sahalara ilişkin kapasite geliştirme faaliyetlerinin bu eğitimle başlamış olduğunu belirtti. Sn. Erul’un ardından UNDP Proje Yöneticisi Meral Mungan Arda proje hakkında bilgi vermek üzere bir sunum gerçekleştirdi.

Bilgilendirme sunumunun ardından, Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Toprak Kirliliği Kontrolü Şube Müdürü Gülhan Saygılı ve Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Öncelikli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü Bursev Doğan Artukoğlu, toprak kirliliğinin kontrolü ve noktasal kaynaklı kirlenmiş sahaların ve Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’lar) yönetimine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Eğitimin birinci gününde, Kirlenmiş Sahalar Danışmanı, Prof. Dr. İpek İmamoğlu ve Risk Değerlendirme Danışmanı Prof. Dr. Elçin Kentel Erdoğan, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik ve KOK’lara ilişkin Yönetmelik kapsamındaki önemli konuları katılımcılarla paylaştı. Programın ikinci gününde kirlenmiş sahalar, toprak özellikleri, kirletici grupları, sağlık risklerinin değerlendirilmesi, risk bazlı kirlenmiş saha yönetimi ve numune alma konularında eğitimler verildi.

Eğitimin son gününde Uluslararası Teknik Danışmanı Ivan Holoubek, AB mevzuatı ve AB’de kirlenmiş sahaların iyileştirilmesinde uluslararası iyi örnek uygulamaları paylaştı. Son oturumda ise, kirlenmiş saha değerlendirmesi bileşenleri bir vaka örneği üzerinden anlatıldı.

Katılımcıların eğitim öncesi ve sonrası bilgi düzeylerini öğrenmek için interaktif çevrimiçi araçlar kullanılarak program süresince geri bildirimler alındı.

Toprak Kirlilik Kapasitesinin Değerlendirilmesi Eğitimi, eğitimin değerlendirilmesi ve gelecek dönem yapılacak eğitimler için katılımcılarının görüşlerinin alınmasıyla sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı
Kalıcı Organik Kirleticiler
UNDP