Kalıcı organik kirleticiler ile kirlenmiş sahaların yönetimine ilişkin teknik ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerin ikincisi olan Toprak Kirlilik Yükünün Tespiti ve Değerlendirilmesi Eğitimi 8-10-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. COVID-19 önlemleri kapsamında çevrim içi yapılan bu eğitime Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez teşkilatı, il müdürlükleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından yaklaşık 179 kişi katıldı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Toprak Kirliliği Kontrolü Şube Müdürü Gülhan Saygılı ve Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Öncelikli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü Bursev Doğan Artukoğlu, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğin uygulama kapasitesini artırmak için proje kapsamında planlanan eğitimlerin önemine vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Proje Teknik Danışmanı Prof. Dr. İpek İmamoğlu ve Proje Teknik Danışmanı Prof. Dr. Elçin Kentel Erdoğan, bir olay örneği üzerinden Yönetmelik kapsamında ön değerlendirme, puanlı değerlendirme ve kirlilik gösterge parametrelerinin yönetimine ilişkin bilgi verdi.

Eğitimin ilk gününde, Yönetmelik kapsamında saha teşhis, kayıt ve birinci aşama değerlendirme alt başlıklıları hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi. Eğitimin ikinci gününde, birinci aşama değerlendirme süreçleri örnekler üzerinden tartışıldı. Bu oturumun ardından Uluslararası Teknik Danışman, Prof. Dr. Ivan Holoubek Avrupa Birliği ülkelerinde teşhis, kayıt ve birinci aşama değerlendirme süreçlerinin bir karşılaştırmasını sundu. Eğitimin son gününde kirlenmiş sahalarda numune alma noktalarının seçimi ve dikkat edilecek konular üzerine bir eğitim verildi.

Eğitim sırasında çeşitli çevrimiçi araçlar kullanılarak program süresince ve sonrasında katılımcılardan geri bildirimler alındı. Toprak Kirlilik Yükünün Tespiti ve Değerlendirilmesi Eğitimi, eğitimin değerlendirilmesi ve katılımcılarının görüşlerinin alınmasıyla sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı
Kalıcı Organik Kirleticiler
UNDP