Türkiye’de Endüstride Üretimde İstenmeden Ortaya Çıkan KOK Salımlarına İlişkin Eğitim – İskenderun

KOK Stoklarının Bertarafı ve KOK Salımlarının Azaltıması Projesi kapsamında,Türkiye’de Endüstride Üretimde İstenmeden Ortaya Çıkan KOK Salımlarına İlişkin Eğitim Programı  22 Mart-24 Mart 2017 tarihlerinde İskenderun Anemon Otelinde ve Isdemir tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

Eğitime, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Proje Teknik Koordinatör Yardımcısı Eylem Doğan Subaşı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Şubesi Uzmanlarından Ahmet Daşkın’ın açılış konuşmaları ile başlanmıştır.

Eğitimin ilk iki günü Prof. Dr. Ivan Holoubek, Kalıcı Organik Kirleticilere (KOK) Giriş, Kalıcı Organik Kirleticiler hakkında Stockholm Sözleşmesi’ne (SC) Giriş, Mevcut En İyi Tekniklere (BAT/MET) ve En İyi Çevresel Uygulamalara (BEP/EÇU) Giriş, İstenmeden ortaya çıkan KOK’lerin (uPOPS) Envanteri, Endüstriyel baca emisyonlarından numune alınması ve analiz edilmesi konularında sunumlarını gerçekleştirmiştir.

Eğitimin 3. günü Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Türkiye Temsilcisi Süleyman Yılmaz’ın konuşmaları ile başlamış olup, katılımcıların emisyon ölçüm işlem yaklaşımını adım adım inceledikleri pratik eğitim tamamlanmıştır. Bu pratik eğitim kısmen içeride (sunum, tartışma vb…), kısmen ISDEMIR tesis sahasında (seçilmiş bacada devam etmekte olan ölçüm) gerçekleştirililmiş ve ISDEMIR firmasınının kurulumuna dair sunumlar gerçekleştirilmiştir.