Türkiye’de Endüstride Üretimde İstenmeden Ortaya Çıkan KOK Salımlarına İlişkin Eğitim

KOK Stoklarının Bertarafı ve KOK Salımlarının Azaltıması Projesi kapsamında,Türkiye’de Endüstride Üretimde İstenmeden Ortaya Çıkan KOK Salımlarına İlişkin Eğitim Programı  22 Şubat-24 Şubat 2017 tarihlerinde Safranbolu Hilton Garden-Inn Otelinde ve KARDEMİR tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

Eğitime, Proje Yüklenicisi Dekonta Firması Proje Müdürü Vojtech Musil, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Proje Teknik Koordinatörü Şenol Ataman, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve Karabük Valisi Mehmet Aktaş’ın açılış konuşmaları ile başlanmıştır.

Eğitimin ilk iki günü Prof. Dr. Ivan Holoubek, Kalıcı Organik Kirleticilere (KOK) Giriş, Kalıcı Organik Kirleticiler hakkında Stockholm Sözleşmesi’ne (SC) Giriş, Mevcut En İyi Tekniklere (BAT/MET) ve En İyi Çevresel Uygulamalara (BEP/EÇU) Giriş, İstenmeden ortaya çıkan KOK’lerin (uPOPS) Envanteri, Endüstriyel baca emisyonlarından numune alınması ve analiz edilmesi konularında sunumlarını gerçekleştirmiştir.

Eğitimin 3. günü katılımcıların emisyon ölçüm işlem yaklaşımını adım adım inceledikleri pratik eğitim tamamlanmıştır. Bu pratik eğitim kısmen içeride (sunum, tartışma vb…), kısmen KARDEMİR tesis sahasında (seçilmiş bacada devam etmekte olan ölçüm) gerçekleştirililmiş ve KARDEMİR firmasınının kurulumuna dair sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Eğitimde Yer Alan Sunumlar