Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatına İlişkin AB Tüzüğü’nün Uygulanması için Teknik Destek Projesi Başladı

Avrupa Birliği’nde (AB) 2012 yılında yayımlanmış olan 649/2012/EC sayılı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatına İlişkin Tüzüğün (Regulation Concerning the Export and Import of Hazardous Chemicals – PIC Regulation) ülkemizde uyumlaştırılması için AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği 2011 yılı programlaması (IPA-2011) kapsamında finanse edilen “Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatına İlişkin AB Tüzüğü’nün Uygulanması için Teknik Destek Projesi”nin (PIC Projesi) Açılış Semineri 16 Aralık 2015 tarihinde tüm ilgili kurum/kuruluşların katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

İlgili AB Tüzüğü’nün, ulusal düzeyde uyumlaştırılması ve uygulanması için ithalat ve ihracata yönelik ön bildirim prosedürünü oluşturmak, kurumsal altyapıyı güçlendirmek ve kamuoyunun farkındalığını arttırmak gibi hedefleri olan Proje kapsamında eğitim programları, çalışma ziyaretleri, çalıştaylar ve pilot çalışmalar düzenlenecek olup ayrıca websitesi, broşür ve rehber dokümanlar da hazırlanacaktır.

Açılış Semineri boyunca katılımcılara Roterdam Sözleşmesi, ilgili AB Tüzüğü, Türkiye’deki mevcut durum ve Projenin aktiviteleri hakkında detaylı bilgiler verildi.