KOK Pestisitlerinin Bertarafı Çalışmaları Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Bilgilendirme Toplantıları 7-8 Kasım 2017

Kocaeli Projemizin 1. Bileşeni kapsamında, UNDP tarafından Kocaeli’de, Merkim Sahasında bulunan KOK pestisitlerinin, yeniden paketlenerek, çevreye uyumlu bir şekilde bertaraf edilmek üzere taşınması ve mevcut depoların yıkımı ile ilgili olarak yapılacak olan çalışmaların, Çevresel ve Sosyal Etkileri ile ilgili rapor hazırlanmış olup, www.csb.gov.tr adresinde duyurular bölmesinde görüşler için yayımlanmıştır. Bu kapsamda, 7-8 Kasım tarihlerinde Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Derince Belediyesi ve Merkim Sahası civarında bulunan özel sektör temsilcileri ile bir seri bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
Toplantı kapsamında katılımcı paydaşların temsilcilerinin sahada yapılacak uygulama hakkındaki görüşleri alınmış ve çekinceleri hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır. Paydaşlardan gelen talep üzerine düzenli bilgi notları ile konunun güncellenmesi kararı alınmıştır.

Toplantıda yer alan sunum için tıklayınız.