Noktasal Kaynaklı Toprak Kirliliği ve Uygulamaları Eğitimi Gerçekleştirildi

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen, BM Kalkınma Programı (UNDP) ve BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ile Bakanlığımızın ortaklaşa yürüttüğü “KOK Stoklarının Bertarafı ve KOK Salımlarının Azaltılması Projesi”nin kirlenmiş sahalar bileşeni çalışmaları çerçevesinde “Noktasal Kaynaklı Toprak Kirliliği ve Uygulamaları Eğitimi” 3-4 Aralık 2015 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Eğitim süresince 81 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcilerine, Tehlikeli Kimyasallar ve Ülkemizdeki Uygulamalar, Toprak Kirliliği ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi, Temizleme ve İzleme Çalışmaları ve Numune Alma Teknikleri gibi konular ile birlikte Proje hakkında genel bilgiler de verilmiştir.