Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulama Çalıştayı’nın Üçüncüsü Gerçekleştirildi

İl Müdürlüklerimiz arasında uygulama farklılıklarını ortadan kaldırarak, sağlıklı ve doğru kararların alınabilmesine yardımcı olmak ve Yönetmeliğin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulama Çalıştayı”nın üçüncüsü Antalya İlinde 20-22 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Mukim Temsilci Yardımcısı Atila URAS ve Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Recep AKDENİZ’in açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştaya İl Müdürlüklerimizin temsilcileri ile toprak kirliliği konusunda Bakanlığımızdan yeterlilik alan özel sektör temsilcileri katılım sağladı.

Sayın Recep AKDENİZ konuşmasında, Ülkemizde 2010 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2015 yılında tüm maddeleri ile uygulanmaya başlayan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı KirlenmişSahalara Dair Yönetmelik ile kirlenmiş sahaların teşhisi, kayıt altına alınması, izlenmesi ve temizlenmesine yönelik bir yönetim sisteminin oluşturulduğunu ifade etmiştir.

Çalıştay, Bakanlığımızdan yeterlilik alan özel sektör temsilcilerinin uygulama örneklerini içeren sunumları ile son bulmuştur.

Çalıştayda Yer Alan Sunumlar

20.03.2017

21.03.2017

22.03.2017