HBCD Projesi Başlangıç Çalıştayı

Kamu ve özel sektör paydaşlarının katılımı ile “Türkiye’de Genleştirilmiş Ve Sıkıştırılmış Polistiren Köpük Endüstrilerinde Çevresel Performansın Arttırılması” Projesi Açılış ve Değerlendirme Çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin taraf olduğu Stockholm Sözleşmesi çerçevesinde Kalıcı Organik Kirleticilerin yönetimine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, Türkiye’de HBCD kullanımının  sonlandırılması ve bu kimyasalın terk edilme sürecinde özel sektörün gerekli desteği alması amacı ile yürütülen projenin Açılış ve Değerlendirme Çalıştayı 18 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. GEF tarafından finanse edilen, UNIDO tarafından uygulanan ve Bakanlığımız tarafından yürütülen projenin Açılış Çalıştayı, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcımız Recep Akdeniz’in, UNIDO Türkiye Temsilcisi Süleyman Yılmaz ve UNIDO Proje Yöneticisi Rodica Ella IVAN’ın açılış konuşmaları ile başladı.

UNIDO Proje Koordinatörü Sayın Rodica Ella IVAN açılış konuşmalarında, özellikle ÇSİDB ekibine GEF onayının alınması için gerekli teknik ön koşulların sağlanmasında gösterdikleri çabadan dolayı teşekkürlerini sundu. Şu an projenin başlangıç aşamasında olduğunu ve ilk defa Türkiye’de bir GEF projesi yürütücülüğünün tamamen ulusal yürütme birimi tarafından üstlenildiğini ve UNIDO’nun yalnızca projenin denetimini üstlendiğini belirterek bu anlamda projenin özel olduğunu belirtti. Projenin başarıyla ilerlemesi için katılımcılar ile yakın koordinasyon sağlanmasının önemini vurguladı. Ardından UNIDO Türkiye Temsilcisi Sayın Süleyman YILMAZ, yoğun idari ve teknik çalışmaların ardından gerçekleştirilen çalıştay için UNIDO adına büyük bir memnuniyet duyduklarını paylaştı. İlk defa projenin hem finansal hem de teknik işlerinin Bakanlığımız tarafından yürütülmesi nedeniyle projenin örnek bir proje olduğunu ifade etti. Yılmaz, projenin çok geniş bir paydaş ve ortak ağının olduğunu, bunun Kalıcı Organik Kirleticilerin etki alanının çok geniş olmasından kaynaklandığını vurguladı. Bu paydaş ağının böylesine geniş olmasından duyduğu memnuniyeti ve katkılarının ne kadar kıymetli olduğunu dile getirdi. Son olarak Yılmaz, öncelikle ÇSİDB’ye Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek adına aldıkları inisiyatif için, ardından bunun gerçekleşmesi için gerekli çabayı gösteren Bakanlık uzmanlarına ve proje ekibine ayrıca teşekkürlerini sundu.

Genel Müdür Yardımcımız Sayın Recep AKDENİZ ise açılış konuşmalarında, aşılması gereken temel bir zorluk olarak kimyasalların yan etkilerinin asgariye indirilirken aynı zamanda insani ve ekonomik faydalarını muhafaza etmek gerektiğini ifade etti. Küresel işbirlikleri ile kimyasalların insan sağlığı ve doğa üzerinde olan baskısının azaltılmasının mümkün olduğunu ve Türkiye’nin küresel sözleşmeler yolu ile bu hususta üstüne düşen sorumluluğu aldığını ifade etti.

Özel sektörden EPS ve XPS üreticisi 10 firmanın, EPS ve XPS sektörü firmalarının çatı kuruluşları olan IZODER ve EPSDER’in ve pek çok kamu kuruluşundan uzmanların katılımları ile gerçekleşen çalıştayda Türkiye’de KOK yönetimine ilişkin kapsamlı bilgi Bakanlık uzmanımız Bursev Doğan Artukoğlu tarafından paylaşılırken, Proje koordinatörü Duygu Tan Gülcan ise projenin kapsamı ve genel faaliyetleri hakkında paydaşları bilgilendirdi. Genel Müdür Yardımcımız Recep Akdeniz, Daire Başkanımız Nihat Yaman ve UNIDO temsilcilerinin eşliğinde gerçekleştirilen ara toplantıda projenin özel sektör paydaşlarını temsilen katılan EPS ve XPS sektörü üreticileri ve dernekleri, HBCD eliminasyonu süresince sektörde karşılaştıkları zorlukları ve projeden beklentilerini ilettiler.

Son oturumda Uluslararası Proje Danışmanı Richard Cooke, HBCD projesi özelinde GEF Proje döngüsü ve yapısı hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Çalıştay, soru-cevap bölümünden ardından sonlandırıldı.