Türkiye’de Genleştirilmiş ve Sıkıştırılmış Polistiren Köpük Endüstrilerinde Çevresel Performansın Artırılması Projesi’nin (HBCD Projesi) kapsamında “Mevzuat ve Düzenlemeler” konulu 1. Teknik Çalıştayı, 17 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşti.

Türkiye’de Genleştirilmiş ve Sıkıştırılmış Polistiren Köpük Endüstrilerinde Çevresel Performansın Artırılması Projesi’nin (HBCD Projesi) kapsamında “Mevzuat ve Düzenlemeler” konulu 1. Teknik Çalıştayı, 17 Ocak 2024 tarihinde Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleşti. Çalıştay’a ilgili kurum ve kuruluşlar ve sektörden 106 kişi katılım gösterdi.

Çalıştay Genel Müdürlüğümüz, Kimyasallar Yönetimi Daire Başkanı Nihat Yaman, EPS Sanayi Derneği (EPSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ateş ve Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu’nun açılış konuşmaları ile başladı.

Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanı Nihat Yaman, konuşmasında kimyasalların yan etkilerini asgariye indirirken, insani ve ekonomik faydalarını muhafaza etmek gerektiğini ifade etti. Küresel iş birlikleri ile kimyasalların insan sağlığı ve doğa üzerinde olan baskısının azaltılmasının mümkün olduğunu belirten Yaman, Türkiye’nin küresel sözleşmeler yolu ile bu alada üstüne düşen sorumluluğu yerine getirdiğini, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından uygulanan ve ÇŞİDB yürütülen HBCD Projesi’nin bu noktada önemli olduğunu vurguladı.

EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ateş, Türkiye’nin taraf olduğu Stockholm Sözleşmesi çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Türkiye’de özel sektörün gerekli desteği almasını sağlayan projenin önemine değindi. Ülkemizde ve dünyada yaşanan iklim değişikliği etkilerinin en aza indirilmesi noktasında tüm kesimlere görevler düştüğünü vurguladı.

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İZODER’in, yalıtım sektörüne ilişkin olarak ortak yaptığı çalışmaların sektörün gelişimdeki önemine değindi.  Eruslu, sektörle kamu arasında köprü vazifesi görme potansiyeline sahip HBCD Projesini önemsediklerini belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden ilgili temsilcilerin katılımları ile gerçekleşen çalıştayda alanında uzman konuşmacılar katılımcıları bilgilendirdi.

Dört oturumdan oluşan çalıştayın ilk oturumunda “Stockholm Sözleşmesi Kapsamında Hükümler ve Yükümlülükler”, “Stockholm Sözleşmesi Kapsamındaki Kimyasallar” ve “Toplumsal Cinsiyet”; ikinci oturumunda “Türkiye’de Genleştirilmiş ve Sıkıştırılmış Polistiren Köpük Endüstrilerinde Çevresel Performansın Artırılması Projesi” ve Çin’deki “HBCD’nin Aşamalı Olarak Kaldırılması ve Yönetilmesi Projesi” ile “Alev Geciktirici Alternatifi Olarak Borlu Bileşiklerin Kullanımı”; üçüncü oturumunda “Yapı Malzemelerine İlişkin Piyasa Denetim ve Gözetimi” ile “Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliğleri Kapsamında Kimyasallar” konularında sunumlar gerçekleştirildi. Son oturumda ise “Atık Yönetimi Yönetmeliği” ve “Karbon Ayak İzi ile Sınırda Karbon Düzenlenmesi” hususlarında sunumlar gerçekleştirilerek bilgilendirme yapıldı.