Türkiye’de Genleştirilmiş ve Sıkıştırılmış Polistiren Köpük Endüstrilerinde Çevresel Performansın Artırılması Projesi (HBCD Projesi)’nin 2. teknik çalıştayı “EPS ve XPS Proses İyileştirme” konu başlığı altında gerçekleşti

Türkiye’de Genleştirilmiş ve Sıkıştırılmış Polistiren Köpük Endüstrilerinde Çevresel Performansın Artırılması Projesi’nin (HBCD Projesi) kapsamında “EPS ve XPS Proses İyileştirme” konulu 2. Teknik Çalıştay, 07 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşti.

07 Şubat 2024 tarihinde Bakanlığımız ile İZODER ve EPSDER işbirliğinde Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleşen 2. Teknik Çalıştay’a ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektörden temsilciler katılım gösterdi.

Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Nihat Yaman, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada çevre ile ilgili sorunların çözümünde kamu ile özel sektörün iş birliğinin önemine değindi. Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Sınai Organizasyonu (UNIDO) uygulayıcılığı altında gerçekleştirilen HBCD Projesi’nin bilgi aktarımı ve ilgili kurumları bir araya getirme noktasında önemli olduğunu ifade etti.

Kamu kuruluşlarından ve özel sektörden yetkililerin katıldığı çalıştayda alanında uzman konuşmacılar, yaptıkları sunumlarla katılımcılara bilgi verdi. Beş oturumdan oluşan Teknik çalıştayın açılış oturumunda “Stockholm Sözleşmesi Kapsamında Hükümler ve Yükümlülükler” konusunda Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan Pınar Saylam ; “XPS Üretim Prosesleri, Proses Sorunları” konulu birinci ve ikinci oturumda Rüstem Polat; “EPS Üretim Prosesleri ve Proses Sorunları” başlıklı üçüncü oturumda “Süspansiyon Polimerizasyonu Temelleri ve EPS Üretimine Uygulanması” konusunda Prof. Dr. Nurseli Uyanık katılımcılara bilgi verdi.

“EPS Proses Sorunları ve Geri Dönüşüm” konusunun ele alındığı dördüncü oturumda, “EPS Köpük Endüstrisinde Geri Dönüşüm” konusunda Akif Ayaz; “EPS Proses Sorunları” başlığında Tigin Özyapıcı tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştayın beşinci oturumunda “Atık Yönetimi” başlığı ele alındı. “EPS Köpük Endüstrisinde Pentan Geri Kazanım Sistemleri” konusunda Edoardo Scaggiante; “EPS ve XPS Köpük Endüstrisinde Atık Yönetimi ve HBCD Bertarafı” başlığında Dr. Fabio Falco ve Ethem Uysal katılımcılara bilgi verdi.