Türkiye’de Genleştirilmiş ve Sıkıştırılmış Polistiren Köpük Endüstrilerinde Çevresel Performansın Artırılması Projesi” kapsamında, 29.11.2023 tarihinde Trabzon İlinde “Proje Tanıtımı ve Sektör Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir

Kamu ve özel sektör paydaşlarının katılımı ile “Türkiye’de Genleştirilmiş Ve Sıkıştırılmış Polistiren Köpük Endüstrilerinde Çevresel Performansın Arttırılması” Projesi Açılış ve Değerlendirme Çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi.

Ülkemizin Stockholm Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla, EPS ve XPS köpük endüstrilerinde HBCD’nin çevreye duyarlı alternatifler ile değiştirilmesini desteklemek üzere, “Türkiye’de Genleştirilmiş ve Sıkıştırılmış Polistiren Köpük Endüstrilerinde Çevresel Performansın Arttırılması Projesi” Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilmekte, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından uygulanmakta ve Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Projenin amacı, Stockholm Sözleşmesi kapsamında yasaklanmış HBCD kimyasalının kullanımının ve HBCD içeren yalıtım köpüklerinin, ülkemizin taraf olduğu Stockholm Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerimizle uyumlu bir şekilde, aşamalı olarak ortadan kaldırılıp söz konusu kimyasalın ithalat ve ihracatının önlenmesidir.

Projenin hedefi, HBCD’nin kullanımdan kaldırılması için mevzuatın güçlendirilmesi, kapasite geliştirilmesi, paydaş farkındalığının artırılması ve çevreye duyarlı alternatiflerin doğrulanması, Türkiye’deki EPS ve XPS sektörlerinde HBCD kullanımının elimine edilmesidir.

Söz konusu Proje kapsamında, 29.11.2023 tarihinde Trabzon İlinde EPSDER ve İZODER iş birliğinde “Proje Tanıtımı ve Sektör Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiş olup, toplantıya Projede faydalanıcı olarak yer alan Türkiye’deki EPS ve XPS sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcilerince katılım sağlamıştır.

Toplantı, EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdem ATEŞ, İZODER Genel Sekreteri Sayın Timur DİZ ve Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanı Sayın Nihat YAMAN’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sayın Uğur KORKMAZ ve Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Sayın Bülent SAĞIR’ın da katılım sağladığı toplantıda, “Türkiye’de Genleştirilmiş ve Sıkıştırılmış Polistiren Köpük Endüstrilerinde Çevresel Performansın Artırılması Projesi” kapsamında gelinen tarih itibarıyla tamamlanan ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler ile Projede faydalanıcı olarak yer alan firmaların ihtiyaçlarına yönelik destek sağlayan teknik yardım faaliyetleri, çalıştay organizasyonları tanıtılmış ve Proje kapsamındaki faydalanıcı firmaların temsilcilerinden iletilen sorular cevaplandırılarak, firmaların ihtiyaçları, beklentileri ve geribildirimleri doğrultusunda istişareler gerçekleştirilmiştir.