TÜRKİYE’DE GENLEŞTİRİLMİŞ VE SIKIŞTIRILMIŞ POLİSTİREN KÖPÜK ENDÜSTRİLERİNDE ÇEVRESEL PERFORMANSIN ARTIRILMASI PROJESİ
AÇILIŞ VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI GÜNDEMİ – 18 Ekim 2022 Salı 

09:45 -10:15 Kayıt / Registration
10:15 -11:00 Açılış Konuşmaları / Opening Speeches

Rodica IVAN
UNIDO- Çevre Departmanı Malzemeler ve Kimyasallar Bölümü Sanayi
Geliştirme Sorumlusu EAE
Industrial Development Officer EAE / Department of Environment
Materials and Chemicals Division

Süleyman YILMAZ
UNIDO Türkiye Direktörü ve UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezi Direktörü
Representative of UNIDO in Türkiye and Director of the UNIDO Centre for Regional Cooperation at UNIDO

Recep AKDENİZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change Directorate General of Environmental Management Deputy General Manager

11:00-11:15 KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
1.OTURUM / 1st SESSION
Açılış Çalıştayı/ Opening Workshop
11:15-11:30 Türkiye’de Kalıcı Organik Kirletici (KOK) Yönetimi

Persistent Organic Pollutants (POPs) Management in Türkiye

Konuşmacı/ Speaker:

11:30- 12:00 HBCD Projesi ve Faaliyetlerinin Genel Tanıtımı

Overall Introduction of HBCD Project and It’s Activities

Konuşmacı/ Speaker:  Duygu TAN GÜLCAN

12:00- 13:30  

ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH

2.OTURUM / 2nd SESSION
Değerlendirme Çalıştayı / Evaluation Workshop
13:30- 14:30 GEF Proje Döngüsü ve HBCD Projesi

GEF Project Cycle and HBCD Project

Konuşmacı/Speaker: Richard J. COOKE

14:30- 14:45 KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
14:45 – 15:45 Soru-Cevap Oturumu/ Q&A Session
15:45- 16:00 Kapanış/ Closing
Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
UNIDO
gef